Organisk startgödsel med rootgrow 5 kg

Se växtens egenskaper