Idegran / Taxus Baccata David 160/180cm

Se växtens egenskaper