Idegran / Taxus Baccata David 100/120cm

Se växtens egenskaper