Idegran

Idegranen är en dekorativ vintergrön häckväxt allmänt odlad i Europa och Asien. Ett av de utmärkande dragen för denna växt är att den är frosthärdig och kan enkelt beskäras

Idegran

Alla delar av växten, inklusive grenar och bär, innehåller alkaloider som är giftiga för både människor och djur. Den är stark och ogenomtränglig, och i kombination med dess långa livcykel, gör det denna till en vacker häck som kommer att bestå i många år. Idegran finns att få med bär och utan bär.

Ni kan köpa olika typer av idegran för er häck hos Häckväxter Heijnen. Vi har ett brett sortiment som vi odlar i vår trådgård och levererar direkt till kunderna. När ni lägger en order på vår hemsida tar vi plantorna färska från marken och skeppar dem till er.

Arter

Det finns många arter av idegran, men de har alla en sak gemensamt – de blir till vackra häckar. Vi har dessa arter i vår kollektion:

Taxus baccata – även känd som Europeisk idegran eller vanlig idegran. Taxus baccata är den mest populära idegransarten. Denna art odlas brett i Europa, men även Afrika och Asien. Den vintergröna växten har ett klassiskt och luxuöst utseende och kan överleva kalla vintrar. Trots att Taxus baccata-häckar växer långsamt är den känd för att bilda vackra häckar och den kan odlas som solitär. Taxus baccata kan även tolerera grundlig beskärning, vilket gör det lätt att sköta växten. Även om man klipper för mycket kommer plantan ändå att  växa.

Taxus baccata David – Denna långsamtväxande idegran har tätt packade grenar vilka växer uppåt och bildar en snygg pelare. Den är den perfekta arten att använda för en solitär. Den är också benämnd som pelarformad. Dess seghet, klipptålighet och anpassningförmåga gör den till ett populärt val för häckar, avskärmningar och basplanteringar. De flesta av dess kännetecken är liknande de som finns på Taxus baccata.

Taxus Media Hicksii och Media Hillii – skillnaden mellan dessa två långsamtväxande växter är att Hicksii är honplantor och Hilii är hanplantor. Det betyder att den senare inte producerar bär. För övrigt har de två växterna likartade egenskaper. De ser ut som den Europeiska idegranen med några få skillnader. De växer mer kompakt än andra idegransarter och de är vintergröna och lätta att sköta.

Att odla idegran

Idegranshäckar är mycket populära runt om i världen. Idegran har odlats länge i Europa och har många drag och fördelar som gör dem till mycket bra trädgårdshäckar och som har bidragit till deras långvariga popularitet.

Varfor odla en idegranshäck

 • Den har ett tätt och vintergrönt bladverk som skapar en varaktig målarduk för andra trädvårdsväxter och ger bullerminskning och insynsskydd
 • Den kräven också lite skötsel och man kan hålla formen på häcken genom att beskära två gånger om året. Om man, trots detta, finner sig med en vildvuxen idegranshäck kan den tolerera hård trimming.
 • Genom att den är naturligt grön kan den ge ett positivt intryck i omgivningen
 • Idegranshäckar ser fantastiska ut oavsett höjd, vilket innebär att man kan använda växten i alla storlekar av trädgård
 • Då den är mycket populär bland vilda djur kan den skydda ett antal olika fåglar. Nötskrikor, rödhakesångare och sidensvansar uppskattar det skarpt röda fröhyllet och gärdsmygar bygger vanligen bo i dess täta bladverk
 • Till skillnad från de flesta rotbollsarter skapar idegranen rotboll oavsett tid på året, förutom de varmaste månaderna på året
 • Idegran är en hållbar växt. Faktum är att idegransplantor som planterats för hundratals år sedan fortfarande växer i vissa delar av Sverige. Man kan se en av de mest populära idegransgrupperna i Painswick, England. Dessa träd planterades på 1700-talet och de växer fortfarande.
 • Idegransplantor är också flexibla när det gäller forming. Man kan skapa en formell, prydlig utställning och de kan manipuleras till de mest ovanliga kurvor och former, inklusive molnbeskärning
 • Trots att idegran växer långsamt kan den ofta nå en tillväxt på 20-40 cm per år

När är rätt tid att odla en idegranshäck?

Bästa tiden att plantera en idegranshäck är när vädret är svalt – antingen tidig vår eller höst. Detta är viktigt för att garantera att plantan inte behöver kämpa med den extrema torkan eller hettan när den försöker rota sig i jorden.

Hur ska man plantera en idegranshäck

 1. Luckra upp jorden ungefär 15 cm djupare än höjden av idegransjordklumpen. Genom att göra detta gör man det enklare för rötterna att sprida sig. Plantera idegranen på ett ställe med delvis skugga för att ge plantan lagom med sol
 2. Testa pH-värdet i jorden med ett hemtestningskit. Idegran växer väl i lätt alkaliska, neutrala eller lätt sura jordar.
 3. Lägg på 10 cm organisk kompost, gödsel, grov sand och förmultnade löv över planteringsplatsen och använd en spade för att blanda ner ingedienserna i jorden. Undvik vitmossetorv eftersom den lagrar vatten och får växterna att lida
 4. Gör planteringsdiken ungefär två gånger storleken eller bredden på idegransklumpen och en bit djupare än höjden på jordklumpen. Det är viktigt att luckra upp jorden med en spade till exempel.
 5. Lyft ur plantan ur behållaren och försök lossa upp rötterna på kanterna av jordklumpen så att de lätt kan tränga in i jorden
 6. Sätt ner plantan i diket så att jordklumpen vilar jämnt på jorden . Fyll diket med jord och trampa försiktigt till det så att eventuella luftfickor försvinner.
 7. Vattna jorden runt plantan till dess att rötterna är jämnt fuktiga. Gör detta en gång i veckan eller när de översta 7 centimetrarna blir torra. När plantan är helt rotad behövs bevattning endast enstaka gånger innan sommaren
 8. Lägg på ett tunt lager av barkmull runt rotomrädet, men ta bort eventuell barkmull från stammen

Tips

Håll de unga idegransplantorna väl vattnade. När de väl är rotade kan de stå emot torka och tuffa väderförhållanden. Idegransplantor växer väl i välmyllad jord med god dränering. Göd plantorna med kompost på våren

Distans

Idegranshäckplantor kan vara mycket vackra om avståndet mellan dem är korrekt. Beroende på storlek bör man plantera 2 till 3 plantor per meter i en enkel rad. Sträck ett snöre mellan två käppar för att garantera att man planterar i en rak linje.

Se till att rötterna är väl utspridda och kontrollera avståndet mellan plantorna en sista gång innan man fyller på med jord runt rötterna.

Råd & Skötsel

 • Det är viktigt att man väljer rätt idegransplanta beroende på läget för att inte behöva klippa tillbaks när den blir vildvuxen. Detta är vanligt i många trädgårdar.
 • Undvik att beskära under de gröna barren
 • Klipp bort brutna, sjuka och döda grenar när som helst
 • Beskär växten tidigt på sommaren för att hålla kontroll på buskaget och för att forma det
 • Medan idegransplantor är sjukdoms- och insekts-fria kan barren bli gula i vindpinade lägen

Behandling av vanliga idegransproblem

Blöt jord – Idegran är känd för att gulna och dö snabbt i blöta jordar. Till och med en kort period av blöt jord kan resultera i plantdöd

Honungsskivlingsrotröta – Denna sjukdom kan attackera stressade och även hälsosamma växter. Fruktkropparna från svampen som förorsakar sjukdomen är honungsfärgade svampar som växer runt basen av plantan. Man bör gräva upp svampen med rötterna och ta bort det döda trädet och dess rötter

Lägre grendöd – Lägre grenar kan dö om man inte beskär på rätt sätt. Detta kan förorsaka död eller grenar med få barr. För att få tillräckligt med ljus till basen är det viktigt att man håller toppen på idegranen smalare

Fördelar

 • Tätt vintergrönt bladverk skapar vackra häckar och ger välbehövligt insynsskydd
 • Det är en växt med lite underhållskrav då den endast kräver beskärning två gånger om året. En vildvuxen idegranshäck kan också tåla hård trimming
 • Växer väl i alla jordar så länge som det är väldränerat
 • De kan växa till vilken höjd som helst och fortfarande vara vackra
 • De ger skydd och mat till fåglar som nötskrikor, rödhakesångare och sidensvansar
 • En idegranshäck kan leva många år. Detta är den ideala växten för folk som önskar skapa en häck som står länge
 • De är flexibla vad beträffar formgivning. Man kan trimma dem till den form man önskar, så länge som man är kapabel att göra detta
 • De kan klara kalla vintrar

Nackdelar

 • Mycket giftig för människor och djur
 • Mer mottaglig för snöskador när de är 2 till 3 meter höga
 • Inte den bästa lösningen för lägen som redan är skuggiga
 • Tar tid att växa

Slutsats

Idegran är en av de bästa växterna man kan använda till en häck. De kan överleva i många år, växa så länge som det finns bra dränering och kräver lite skötsel. Trots att de flesta delarna är giftiga för människor och djur är de röda fröhyllena uppskattade av fåglar.

Kontakta oss gärna om ni letar efter prisvärda idegranar, inklusive taxus baccata fastigiata, av hög kvalitet.