Cypress - Häckväxter och Häckplantor

Ädelcypress, vilken även är känd som Chamaecyparis, är en populär växt som används till häckar eftersom den är perfekt till att skapa en naturlig, dekorativ trädgårdsgräns. Den här arten ser nästan ut som den vanliga cypressen.

Chamaecyparis / ädelcypress

Växten är inte bara snittbeständig, utan har också ett tätt, kompakt växtsätt.

Den är också härdig och tolerant mot de flesta jordar, förutom dåligt dränerad jord. Det bästa med den här växten är att den har en speciell färg.

Att odla en Chamaecyparis-häck

Chamaecyparis är en av de mest vackra häckväxter som du kan använda nuförtiden. Det är en snabbväxande vintergrön häckväxt. Dess små blad blir fjälliknande allt eftersom växten blir äldre. Bladen är anordnade i par som pressas tätt mot skaften på smågrenarna. Pollen och utsädeskottar skapas också på trädet.

Varför du bör odla en Chamaecyparis-häck

Som nämnts ovan så har Chamaecyparis många underbara funktioner som gör den till den perfekta häckväxten. Här är några skäl till varför man ska odla en ädelcypresshäck:

 • Med en höjd på upp till 10 m när den är fullvuxen, så är Chamaecyparis en mycket bra häckväxt för avskärmning och avskildhet
 • Hög resistens mot skadedjur och sjukdomar, vilket gör den till ett perfekt val för häckar i områden där växterna utsätts för risk från dessa faktorer
 • Det täta lövverket fungerar som vindskydd samtidigt som det minskar effekterna från buller och luftföroreningar
 • Skapar en kompakt häck som inte lätt kan brytas. Bladverket fyller upp och skapar en kompakt levande vägg som fungerar som en vindruta till din trädgård. Detta innebär att stark vind inte kommer att kunna tränga in genom väggen, vilket gör den till ett perfekt val för trädgårdar som ligger i blåsiga områden
 • Chamaecyparis växer bra i många typer av jordar, förutom vattendränkt jord. Du bör dock vattna plantan ordentligt under den första växtsäsongen
 • Den har ett mjukt, fjäderliknande bladverk som gör att din trädgård ser vacker ut. I själva verket kan de vara det mest attraktiva inslaget i din trädgård om de odlas under optimala förhållanden
 • Ger skydd och fungerar som häckningsplats för fåglar, särskilt under vintern; därför kommer växten att bringa in ett inslag av vilda djur till din trädgård
 • Den förbättrar värdet av ett hus. Man kommer att få mer betalt för hus med Chamaecyparis-häckar än för de som inte har detta
 • De kräver lite skötsel
 • Den kan odlas till att bli ett stort vintergrönt träd

Var man ska plantera den

Chamaecyparis växer bra i full sol eller halvskugga. Jorden bör inte bara vara väldränerad utan också fuktig. Ädelcypress ogillar extrem torka; därför bör du se till att du vattna plantan ordentligt under torrperioder. Dock ska du inte odla växten i jord med dålig dränering eftersom detta kan orsaka rotröta.

Hur man planterar

Om du planterar Chamaecyparis som en häck behöver du ta hänsyn till planteringsavstånd och andra faktorer för att säkerställa att växterna växer till en hälsosam, kompakt häck. Här är de steg som du bör följa:

 1. Vattna plantan och dess rotklump ordentligt
 2. Välj en lämplig planteringsplats för dina Chamaecyparis-plantor. De kan växa i full sol eller halvskugga, men full sol skulle vara perfekt
 3. Ta bort gräs och annat ogräs i området för att ta bort konkurrensen om vatten och näringsämnen i jorden
 4. Gräv ett dike som är två gånger bredden på och med samma höjd som rotklumpen. Se till att sidorna på diket är raka
 5. Luckra upp botten på diket och blanda lite jord från diket med kompost
 6. Placera rotklumpen i diket och se till att den övre delen av rotklumpen inte sticker upp ovanför markytan. Du bör också inte plantera för djupt ner i marken, eftersom detta kommer att göra att rötterna ruttnar
 7. Återfyll den kompostblandade jorden samtidigt som du trycker till den med händerna
 8. Vattna jorden så att den hamnar runt rötterna på plantan
 9. Lägg på ett tunt lager av marktäckning runt basen på plantan, och var noga med att den inte rör plantans stam
 10. Vattna ordentligt under den första växtsäsongen

Tips

Chamaecyparis kan planteras under hela året; dock är den bästa tiden för plantering i slutet av hösten eller vintern, förutsatt att marken inte är vattendränkt. Eftersom ädelcypress är frosthärdig till viss del kan de växa i svalt väder

Trots att Chamaecyparis växer i full sol eller halvskugga, så är det en bra idé att blanda planteringsjorden med lite kompost före plantering

Ädelcypress kräver också bra dränering, så du borde inte odla dem i tung lerjord; i annat fall kommer de att utgå

Undvik att skada rötterna när du planterar så att de kan etablera sig snabbt

Planteringsavstånd

Planteringsavståndet är mycket viktigt när man odlar en Chamaecyparis-häck. Att plantera för tätt kommer att orsaka trängsel medan om man planterar med för långt avstånd mellan plantorna, så kan det ta lång tid innan en kompakt häck bildas. Det rekommenderade planteringsavståndet för Chamaecyparis är två till tre plantor per meter.

Vård & Råd

Bortsett från att odla Chamaecyparis under optimala förhållanden, så behöver du sköta dem så att de kan leva i många år och ge din trädgård ett vackert långsiktigt utseende. Här är några tips för att sköta de här barrväxterna:

 • Bevattning

Vattna nyplanterad Chamaecyparis ordentligt under den första växtsäsongen. Egentligen borde du vattna dem varje gång de översta 5 cm av jorden torkar. Du bör dock undvika att överbevattna. När de är etablerade, kommer de att kräva lite bevattning.

 • Ogräsbekämpning

Det är också viktigt att du blir av med ogräs så snart det dyker upp. Detta kommer att eliminera konkurrensen om näringsämnen och vatten enligt ovan. Ett av de vanligaste ogräsen är gräs. Se till att din Chamaecyparis-häck har ett band på 100 cm runt sig som är helt fritt från ogräs och gräs. Du kan också lägga på ett tunt lager av marktäckning runt plantan för att minska förlusten av fukt från marken till luften genom avdunstning och även hindra tillväxten av ogräs

 • Gödning

Att gödsla Chamaecyparis är bara effektivt när plantan fortfarande är ung. Fullvuxna ädelcypresser behöver inte extra näring. Gödsla med ett all-gödsel på våren och i slutet av sommaren. Lägg på gödning enligt instruktionerna på förpackningen.

 • Beskärning

En av de främsta fördelarna med Chamaecyparis är att de inte kräver att bli beskurna särskilt ofta. Om dock grenarna har brokigt eller färgat lövverk, måste du beskära oftare. Ta bort döda grenar genom att följa den döda grenen tillbaka till stammen och skär bort den vid sin utgångspunkt

Kontrollera noga för att se om det finns döda grenar som gnuggar mot levande grenar och som orsakar sår och skär bort dem. Använd häcksax för att trimma grenar som är mindre än 2,5 cm i diameter och en beskärningssåg för större grenar

Planteringsavståndet är mycket viktigt. Barrväxter kan verka dvärgliknande, men de är faktiskt inte dvärgar. De kommer så småningom att växa ur sitt planteringsställe eftersom de är snabbväxande. Men du kan styra formen och storleken på dessa barrträd genom beskärning och trimning

De flesta barrträd tål hård beskärning och kommer fortfarande att växa. De kommer dock inte växa från föregående årsskott om de beskärs in i dessa så du behöver tänka på det. Chamaecyparis kan beskäras från våren till sensommaren.

Skydd mot djurskador

Rådjur, kaniner, nötkreatur och hästar kan skada din Chamaecyparis-häck. Ekorrar är de värsta skadedjuren på de här träden, särskilt när de når 600 cm

Denna barrträdsart kan också lämnas för att få ett mer naturligt utseende, om du inte odlar den som en häck. Om du har för avsikt att beskära, så ska du se till att du följer instruktionerna som vi har belyst ovan.

Potentiella problem

För alkaliska och sura förhållanden, torrperioder och vattenindränkning kan göra det svårt för Chamaecyparis att få näring från marken. Det kan också vara så att jorden inte har tillräckligt med näringsämnen för att stödja tillväxten av barrträden.

Du kan åtgärda några av dessa tillstånd med hjälp av kompost eller spray som innehåller de saknade näringsämnena. Bruna fläckar på trädet skulle kunna vara en indikation på skadedjur såsom cypress bladlöss och sköldlöss. Detta problem kan lösas genom att ta bort bladverket

Växterna kan också få problem när det gäller att etablera sig. Det kommer att vara svårare för stora Chamaecyparis att etablera sig och det kommer att kräva intensiv eftervård jämfört med unga plantor.

Fördelar

 • Perfekt häckväxt för blåsiga platser
 • Växer sig stor nog för att hålla inkräktare borta
 • Dess mjuka fjäderliknande lövverk absorberar ljud
 • Den blå färgen (gul för Ivonne) är det mest attraktiva inslaget hos växten
 • Lättskött eftersom de bara behöver beskäras en gång eller kanske två gånger per år
 • Ökar värdet av ett hus
 • Växer vid många markförhållanden förutom vattendränkt jord
 • De har ett kompakt växtsätt
 • Snabbväxande barrträd

Slutsats

Chamaecyparis är en av de mest populära häckväxter som du kan odla nuförtiden. De är snabbväxande och kommer att växa till en kompakt häck på nolltid. Det faktum att den växer i många typer av jordar är fantastiskt eftersom du kan vara säker på att den kommer att växa vid de svåraste förhållanden. Men den tolererar inte vattendränkt jord. Växtens kompakta bladverk minskar buller, vilket gör den perfekt för odling i trädgårdar som ligger i bullriga områden. Med en Chamaecyparis-häck i ditt hem, kan du vara säker på att du kommer att sälja hemmet till ett högre pris eftersom häcken ökar värdet på din bostad.