Idegran / Taxus Baccata David 80/100cm

Se växtens egenskaper