Idegran / Taxus Baccata David 60/80cm

Se växtens egenskaper