Idegran / Taxus Baccata David 180/200cm

Se växtens egenskaper