Idegran / Taxus Baccata David 140/160cm

Se växtens egenskaper