Idegran / Taxus Baccata David 120/140cm

Se växtens egenskaper