Blog

Sida:|1|2|3

Hitta skillnaderna mellan avenbok och bokhäck

11-01-2021

Avenbok. Bokhäck. De termerna används ofta omväxlande. Inte bara ibland, utan rent av väldigt ofta! Som om det vore en och samma växt. De är väldigt lika varandra....

Läs mer

10 tips för plantering av häckar

27-11-2020

Hösten - som vi nu är mitt inne i - är perfekt för plantering av häckväxter. Växterna är då, så som det så vackert heter, i vila. Naturligtvis är det inte bara nu...

Läs mer
Sida:|1|2|3

Frågor beträffande plantskötsel


Frågor om växttransport


Frågor om priser


Frågor om betalning


Frågor om vår plantskola


Frågor om leverans av plantor


Fler frågor